பைரேட்ஸ் சண்டை

You are here: முகப்பு கடற்கொள்ளை விளையாட்டுகள் பைரேட்ஸ் சண்டை

கேப்டன், உங்கள் நோக்கம் பெருமை சுபீட்சத்தையும் உங்கள் குழு வாழ உள்ளது. நகர மற்றும் spacebar படப்பிடிப்பு அம்புக்குறி விசைகளை பயன்படுத்தவும்.
80% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்