அனைத்து ஜோம்பிஸ் இழுக்கவும்

You are here: முகப்பு சர்வைவல் திகில் படங்கள் அனைத்து ஜோம்பிஸ் இழுக்கவும்

ஜோம்பிஸ் மற்றும் பிற உயிரினங்கள் 20 வெற்றிகரமாக தாக்குதல்களை அழிக்கவும். பயன்படுத்தவும்கிளிக் இடது.சுட்டி நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு, மற்றும் QSDZ விசைகளை நகர்த்த வேண்டும்.
62% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்