ஸ்லாயர் இறக்காத

You are here: முகப்பு சர்வைவல் திகில் படங்கள் ஸ்லாயர் இறக்காத

இறக்காத கொண்டு சென்றது ஒரு பகுதியில் உள்ளிடவும் மற்றும் துப்பாக்கிகள், இயந்திர துப்பாக்கிகள் மற்றும் பிற துப்பாக்கி அனைத்து சுத்தம். நகர அம்புக்குறி விசைகளை பயன்படுத்தவும் மற்றும் நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு சொடுக்கு இடது.
75% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்