சிப்பாய் விளையாட்டுகள்

இந்த பிரிவில் சிப்பாய் Defouland அனைத்து விளையாட்டுகள் உள்ளடக்குகிறது. சிப்பாய் விளையாட்டுகள் ஒன்றாக காலில் அவற்றின் பயணங்களை மேற்கொள்ள அனைத்து இராணுவ அலகுகள் கொண்டு அந்த விளையாட்டுகள் உள்ளன. குழுக்கள் அல்லது தனியாக காலாட்படை, படைவீரர்கள், மைதா, மோதல் பகுதியில் ஊடுருவ மற்றும் எதிர் முகாமில் இருந்து படையினர் அகற்ற. படையினரின் நகர்வுகள்!

தொட்டியின் விளையாட்டுகள்
பிரிவில் இணைக்கப்பட்ட

இராணுவ விளையாட்டு
பிரிவில் இணைக்கப்பட்ட

போர் விளையாட்டுக்கள் பறக்கும்
பிரிவில் இணைக்கப்பட்ட

ஹெலிகாப்டர் விளையாட்டு
பிரிவில் இணைக்கப்பட்ட

ரோபோ விளையாட்டுகள்
பிரிவில் இணைக்கப்பட்ட

தமிழ்