கடல் கடுமையான சட்டம்

You are here: முகப்பு விளையாட்டுகள் டாட்ஜ் கடல் கடுமையான சட்டம்

சிறிய வெள்ளை மீன் உணவு மற்றும் பெரிய மீன் சாம்பல் தவிர்ப்பதன் மூலம் உங்கள் squid வளர செய்யவும். மேலும் நீங்கள் மீன், நீங்கள் சாப்பிட முடியாது மேலும் நீங்கள் பெரிதாக மேலும் மீன் சாப்பிடுகிறீர்கள்! பசியின்மை நல்ல!

விசைகள்:.
Souris.
: Squid நகர்த்து.
கிளிக் இடது.: பூஸ்ட் பயன்படுத்தவும்.
70% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்