கில்லர் ஏலியன்ஸ்

You are here: முகப்பு விளையாட்டு படப்பிடிப்பு கில்லர் ஏலியன்ஸ்

அவர்கள் நீங்கள் வேரறு முன் அனைத்து கிரக வேரறு ... பயன்படுத்தவும்QSDZ.நகர்த்த, ஆர் ஆயுதமாக மாற்ற எண்கள் 1-4, மீளேற்றி வேண்டும்.கிளிக் இடது.சுட்டி நோக்கம் மற்றும் சுட.
78% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்