சுடுகலன்கள் மாஸ்டர் ஆஃப்

You are here: முகப்பு விளையாட்டு படப்பிடிப்பு சுடுகலன்கள் மாஸ்டர் ஆஃப்

ஆயுதத்தை ஒரு பெரும் கூட்டம் (துப்பாக்கி, ராக்கெட் ஏவுகணை, கையெறி குண்டுகளையும், சுரங்கங்களில் ...) துப்பாக்கி உரிமையாளர் யார் உலக ஷோ ஆயுதம்! மேலும் சேதம் செய்ய, குதிக்க, சி தட்டுப்பட்டை நகர்த்த QD பயன்படுத்த, பல விசைகளை ஆயுதங்கள் மாற்றம் மற்றும் நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு சுட்டியை கிளிக் இடது.
71% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்