தொலைதூர இழுக்கவும்

You are here: முகப்பு துப்பாக்கி சுடும் போட்டி தொலைதூர இழுக்கவும்

உங்கள் இலக்கு மற்றும் வேறு எந்த ஒரு அப்புறப்படுத்துவது. இனி நீங்கள் அமைதியாக இருக்கிறீர்கள் உங்கள் நோக்கம் வெற்றி நல்லது. நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு சுட்டி இடது கிளிக் பயன்படுத்தவும்.
76% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்