Snipers தொகுப்பு

You are here: முகப்பு துப்பாக்கி சுடும் போட்டி Snipers தொகுப்பு

சரியாக நீங்கள் உங்கள் கிளையன் கூறினார் பணியை முடிக்க கவனமாக உங்கள் இலக்கு நோக்கம். நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு சுட்டி இடது கிளிக் பயன்படுத்தவும்.
82% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்