ஒரு டேங்க் படப்பிடிப்பில் விளையாட்டு

You are here: முகப்பு தொட்டியின் விளையாட்டுகள் ஒரு டேங்க் படப்பிடிப்பில் விளையாட்டு

நூறு ஆண்டுகளாக நீடித்தது என்று ஒரு போர் முடிவுக்கு பற்றி உள்ளது. நீ தான், இந்த சாதனையை கடினமாக பணி கொண்ட உலகின் மிக முன்னேறிய தொட்டி, கட்டளை. நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு சுட்டி இடது கிளிக் பயன்படுத்தவும், மற்றும் பொத்தான்கள் கொண்ட தொட்டி நடவடிக்கைQSDZ..
81% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்