எதிரி வடிவங்கள் படப்பிடிப்பு வெடித்தது

You are here: முகப்பு விளையாட்டு படப்பிடிப்பு எதிரி வடிவங்கள் படப்பிடிப்பு வெடித்தது

விரைவில் அவர்களை அழிக்க இரண்டு நிலைகள் இடையே உங்கள் உபகரணங்கள் மேம்படுத்தல் இந்த விளையாட்டின் ஒவ்வொரு நிலை வரும் என்று பல எதிரிகளை அழிக்கவும். பயன்படுத்தவும்SDQZ.மற்றும் நகர்த்த.கிளிக் இடது.சுட்டி நோக்கம் மற்றும் சுட.
92% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்