பரிமாண வெடிப்பு

You are here: முகப்பு விளையாட்டு படப்பிடிப்பு பரிமாண வெடிப்பு

ஒரு சாதனையை நெருங்க, ஒரு முறை செய்யப்பட்டது.கிளிக் இடது.அல்லது.தட்டுப்பட்டை.பின்னர் அதே வண்ணம் மற்றொரு வட்டு சுட்டி செல்ல அவர்கள் வெடிக்க வரை செயல்முறை மீண்டும்.
70% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்