நீங்கள் உட்காருங்கள், அங்கு விமானம் தாங்கி ஒரு நேரடி தாக்குதல் எதிரிகள் பாதிக்கப்பட்டது. ஒரு போர் விமானம் விமானத்தில் ஏறி யார் காற்று கிங் அவர்களை நிகழ்ச்சி! நல்ல விமான பைலட்!

விசைகள்:.
விசைகள்.
: நகர்த்த.
விண்வெளி பொருட்டல்ல.: ஷூட்.
, (கமா).: ஒரு மேஜிக் புல்லட் தூக்கி எறியுங்கள்.
பி: ஒரு குண்டு தூக்கி எறியுங்கள்.
73% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்