சட்டம் சமநிலைப்படுத்தும்

You are here: முகப்பு திறமை சட்டம் சமநிலைப்படுத்தும்

சரியான நேரத்தில் மற்றும் சமநிலையை பராமரிக்க சரியான இடத்தில் பனி கேட்கவும். அதிக அல்லது குறைந்த கடுமையான frosts கேட்க சுட்டியை பயன்படுத்தவும்.
70% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்