புறா தனக்கு பதிலாக 2

You are here: முகப்பு திறமை புறா தனக்கு பதிலாக 2

இந்த விளையாட்டை விளையாட பிறகு, நீங்கள் எடுக்க முடியாது. இங்கே புறா எங்களை தங்கள் சிறிய droppings தொடங்க நோக்கத்தை நன்கு என்று ஆதாரம் உள்ளது! இதற்கிடையில், உங்கள் சிறிய droppings என்ற வழிப்போக்கர்கள் தெளிப்பு வலது பக்கத்தில் இருந்த அனுபவிக்க. படப்பிடிப்பு நகர மற்றும் இடது கிளிக் சுட்டி அம்புக்குறி விசைகளை பயன்படுத்தவும்.
60% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்