புறா தனக்கு பதிலாக

You are here: முகப்பு திறமை புறா தனக்கு பதிலாக

இந்த விளையாட்டை விளையாட பிறகு, நாம் இனி அவர்கள் அந்த (பேச்சு வழக்கில்) தொல்லை கொடுக்கிற புறா சொல்ல கூடாது சொல்ல முடியாது. இதற்கிடையில், உங்கள் சிறிய droppings என்ற வழிப்போக்கர்கள் தெளிப்பு வலது பக்கத்தில் இருந்து அனுபவிக்க. படப்பிடிப்பு நகர மற்றும் இடது கிளிக் சுட்டி அம்புக்குறி விசைகளை பயன்படுத்தவும்.
65% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்