ரோபோக்கள் படப்பிடிப்பில் விளையாட்டு

You are here: முகப்பு ரோபோ விளையாட்டுகள் ரோபோக்கள் படப்பிடிப்பில் விளையாட்டு

நீங்கள் நீக்க முயற்சிக்கும் அனைத்து எதிரி ரோபோக்கள் அழிக்கவும். சுட, ஜே நகர்த்த QSD பயன்படுத்த, கே குதிக்க மற்றும் கையெறி தொடங்க எல்.
70% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்