4 விநாடிகள்

You are here: முகப்பு விளையாட்டுகள் வேகம் 4 விநாடிகள்

இங்கே உனக்கு என்ன பைத்தியமா செய்யலாம் என்று ஒரு விளையாட்டு இருக்கிறது! நீங்கள் நோக்கம் நிலை புரிந்து, அது பிரச்சினையை தீர்க்க 4 விநாடிகளில் கடக்க வேண்டும். முடிஞ்சது ஒரு புதிய சவால் காத்திருக்கிறது. பொருட்கள் படப்பிடிப்பு அல்லது பயன்படுத்த நடவடிக்கை மற்றும் spacebar அம்புக்குறி விசைகளை பயன்படுத்தவும்.
76% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்