வேட்டை விளையாட்டு

இந்த பிரிவில் அனைத்து போர் Défouland விளையாட்டு கொண்டுள்ளது. FPS விளையாட்டுகள், நாம் வேட்டையாடி கண்களில் மூலம் நமது சூழலை பார்க்க ஒரே அளவாக உள்ளது. நல்ல வேட்டை :)

அசாதாரணமான விளையாட்டுகள்
பிரிவில் இணைக்கப்பட்ட

படப்பிடிப்பு பயிற்சி விளையாட்டு
பிரிவில் இணைக்கப்பட்ட

துப்பாக்கி சுடும் போட்டி
பிரிவில் இணைக்கப்பட்ட

தமிழ்