கோழி விளையாட்டு வேட்டை

You are here: முகப்பு வேட்டை விளையாட்டு கோழி விளையாட்டு வேட்டை

சீசன் அல்லது எந்த வேட்டை, நீங்கள் ஒரு சிறிய நிச்சயமாக வேட்டை கோழி செய்கிறீர்கள். நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு சுட்டி இடது கிளிக் பயன்படுத்தவும்.
75% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்