கேலக்ஸி சமநிலை எச்சரித்தது

You are here: முகப்பு ஸ்பேஸ் ஓபரா கேலக்ஸி சமநிலை எச்சரித்தது

எதிரிகள் தாக்குதல், மேற்கொள்ள மேலும் பீதியை விதைக்கிறாயோ. ஆயுத படைகள் பலமற்று இருக்கும், அது தான் நீங்கள் நம்பிக்கை ஒரு சமநிலை மீண்டும் செய்ய இருக்கிறது மற்றும் வெடித்ததில், sputtering எதிரி கப்பல்களை அழித்து:)

விசைகள்:.
QSDZ.
: நகர்த்த.
சுட்டியை கிளிக் இடது.: நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு.
70% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்