செயற்கைக்கோள்கள் அழிக்கவும்

You are here: முகப்பு ஸ்பேஸ் ஓபரா செயற்கைக்கோள்கள் அழிக்கவும்

ஒரு மக்கள் பகுதியை சுற்றி அந்த செயற்கைக்கோள்கள் அழிக்கவும். நகர மற்றும் spacebar படப்பிடிப்பு அம்புக்குறி விசைகளை பயன்படுத்தவும்.
53% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்