தங்கம் விண்கற்கள் இடத்தை குவெஸ்ட்

You are here: முகப்பு ஸ்பேஸ் ஓபரா தங்கம் விண்கற்கள் இடத்தை குவெஸ்ட்

ஒரு தோட்டி வேட்டை இடத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் என்று ஸ்பேஸ் ஓபரா விளையாட்டு. மறைக்கிறீர்கள் என்று தங்க மீட்க விண்கற்கள் அழிக்கவும். கவனமாக இருங்கள், நீங்கள் புதையல் விரும்பும் தனியாக இல்லை, எதிரி கப்பல்களில் இருந்து தீ தவிர்க்க மற்றும் அவர்கள் மீளவில்லை தங்க பெற அவர்களை அழிக்க முயற்சி. நல்ல அதிர்ஷ்டம்!

விசைகள்:.
விசைகள்.
: நகர்த்த.
WX.: ஷூட்.
40% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்