ஹெலிகாப்டர் விளையாட்டு

You are here: முகப்பு ஹெலிகாப்டர் விளையாட்டு ஹெலிகாப்டர் விளையாட்டு

எதிரி விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்கள் அழிக்கவும். பயன்படுத்தவும்கிளிக் இடது.சுட்டி சுட.1 மற்றும் 2.ஆயுதத்தை வகையை தேர்ந்தெடுக்க.QSDZ.நகர்த்த.
81% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்