శత్రు భూభాగం లో Missio ఆత్మాహుతి

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం స్పేస్ Opera శత్రు భూభాగం లో Missio ఆత్మాహుతి

పేరు సూచించిన విధంగా, ఈ ఆట శత్రువులను నియంత్రణలో ఒక ప్రాంతం మీరు నేరుగా పంపుతుంది ఒక మిషన్ ఆత్మాహుతి లక్షణాలు. మీ చుట్టూ నాళాలు డజన్ల కొద్దీ మరియు మీరు వారు మీరు సహా నిర్మూలించాలి ముందు కాలం సాధ్యమైనంత అడ్డుకోవటానికి ఉన్నాయి. మిలియన్ డాలర్ ప్రశ్న: మీరు ఎంత నష్టం కారణం కావచ్చు?

కీలు:.
క్లిక్ ఎడమ.
: లక్ష్యం మరియు కాలుస్తారు.
సౌరిస్.: తరలించడానికి.
68% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
తెలుగు