బాక్టీరియా-కాన్స్ దాడి

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం Casse-Briques బాక్టీరియా-కాన్స్ దాడి

ఇక్కడ మీరు వివిధ పాత్రల నోటి లోపల ప్రవేశించి ఒక బాక్టీరియం ఉంటాయి ఒక చిన్న బ్రేక్ అసలు ఉంది. ట్రే తరలించు మరియు బంతి త్రో క్లిక్ చేయండి ఎడమ మౌస్ తో వస్తాయి అని toutess దంతాలు బ్రేక్.
72% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
తెలుగు