Laro ng pagsasanay sa pagbaril

Ang kategoryang ito ay kasama ang lahat ng mga laro ng Défouland sunog pagsasanay. Mayroon sila sa parehong gameplay ng mga FPS games, nakita namin ang aming kapaligiran sa pamamagitan ng mata ng bayani. Mabuting pagbaril session :)

Pangangaso laro
Linked kategorya

FPS na laro
Linked kategorya

Mamamaril na nakatago Game
Linked kategorya

Filipino