Karera ng Laro-patuloy

Ang kategoryang ito ay kasama ang lahat ng mga laro ng habulin Defouland. Ang mga habulin laro video laro kung saan ang player ay sa kontrol ng isang kotse na pursued sa pamamagitan ng pulis. Player ang avoids kotse at ang iba't-ibang mga obstacles inilagay ng pulisya habang nagsasagawa ang pinaka-pinsala sa kanyang paraan. Magandang pagpatay!

Laro ng pagpatay
Linked kategorya

Halimaw Game
Linked kategorya

Filipino