Fighting Game

Hanapin sa kategoryang ito ang lahat ng fighting laro ng Defouland. Fighting mga laro ay laro kung saan player ang mga kontrol ng isang karakter na fights laban sa isa o higit pang opponents sa isang arena. Maaari mong mahanap ang uri ng labanan laro Street manlalaban, labanan ang mga laro sa isang mode "Matrix", ang ilang mga nag-aalok ng bonuses sa buong kurso ng pakikibaka sa pagkatok kanyang kalaban madali. Magandang Fight!

Mga laro desapyo
Linked kategorya

Talunin ang lahat ito
Linked kategorya

Filipino