Militar Game

Hanapin sa kategoryang ito ang lahat ng mga laro militar Defouland. Ang militar laro masaklawan ang lahat ng mga laro video na nag-aalok upang i-play sa maraming regiments ng hukbo. Player ang mga kontrol sa mga sundalo, tangke at manlalaban jet alisin ang lahat ng mga yunit ng paghadlang hukbo. Ang ilang mga tampok na laro lamang sa mukha ng iba't-ibang mga regiments ng paghadlang hukbo. Good luck!

Tangke ng laro
Linked kategorya

Kawal laro
Linked kategorya

Elikoptero Game
Linked kategorya

Robot na laro
Linked kategorya

Filipino