Itinatakda ng pagpapakamatay

Hanapin sa kategoryang ito ang lahat ng mga laro Defouland ng pagpapakamatay. Isang set ng pagpapakamatay ay isang video game kung saan player ang nagpapasya sa pagkamatay ng character niya control. Pics, musika, mga pader, bomb, alak ... lahat ng ibig sabihin ang mga magandang pumatay (ang oras!). Delusions mabuting;)

Karera ng Laro-patuloy
Linked kategorya

Laro ng pagpatay
Linked kategorya

Halimaw Game
Linked kategorya

Filipino