Pangangaso laro

Ang kategoryang ito ay kasama ang lahat ng manlalaban Games Défouland. Mayroon sila sa parehong gameplay ng mga FPS games, nakita namin ang aming kapaligiran sa pamamagitan ng mata ng hunter. Magandang pangangaso :)

FPS na laro
Linked kategorya

Mamamaril na nakatago Game
Linked kategorya

Filipino