Tangke ng laro

Hanapin sa kategoryang ito ang lahat ng mga laro tangke Defouland. Tangke ng laro sama-sama ang lahat ng mga laro kung saan ang player ay sa utos ng isang tangke. Player ang mga kontrol ang tangke sa mga lugar na kontrahan at upang dust lahat ng mga yunit ng hukbong laban sa panghuling tagumpay!

Kawal laro
Linked kategorya

Militar Game
Linked kategorya

Elikoptero Game
Linked kategorya

Robot na laro
Linked kategorya

Filipino