Shoot Game

Hanapin ang pinakamalaking kategorya ng Defouland lahat ng shooters. Ang shooters ay characterized sa pamamagitan ng isang solong mode: player ang mga kontrol ng isang aparato, palaging equipped na may machine gun ng hindi bababa sa, at siya ay tumatakbo na may intensyon ng pagyurak sa lahat ng mga form at mga bagay na palibutan ito. Isang mahusay na uri ng laro upang magpalamig ng ulo!

Mga asteroid laro
Linked kategorya

Space Opera
Linked kategorya

Shoot up ang mga ito
Linked kategorya

Filipino