Wasakin ang lahat ng mga Meteors

Ikaw ay dito: Home Space Opera Wasakin ang lahat ng mga Meteors

Sa tulong ng iyong mga missiles at ang iyong mga electromagnetic waves, sirain ang lahat ng mga meteorites na dumadaan sa pamamagitan ng gravitational field ng iyong planeta. Gamitin ang mga arrow key upang ilipat, space bar upang waves at X para sa missiles.
50% ibigin ito laro
Filipino