การต่อสู้กับทีมงานเกม

You are here: บ้าน เกมต่อสู้ การต่อสู้กับทีมงานเกม

การต่อสู้กับศัตรูและเจ้านายของแต่ละระดับมี 3 ตัวอักษรที่แตกต่างกันพร้อมกับอาวุธที่ไม่ซ้ำกัน ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้าย, S จะตีถามเพื่อให้พัดที่มีประสิทธิภาพและ C การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล
66% รักเกมนี้
ภาษาไทย