การต่อสู้บนหน้าเว็บ

You are here: บ้าน เกมต่อสู้ การต่อสู้บนหน้าเว็บ

เกมต่อสู้ที่เป็นต้นฉบับที่มีการสู้รบในหน้าเว็บ! สองโหมดการเล่นที่เป็นไปได้ : โหมดการต่อสู้ที่คุณต่อสู้หนึ่งโดยหนึ่งตัวอักษร, โหมดเวทีที่ทุกคนจะร่วมกันในหนึ่งหน้าและ castagne ...

คีย์ :
คีย์
: ต้องการย้าย
คำถาม: Hit
S.: เคลื่อนย้ายพิเศษ
D.: เพื่อป้องกันตัวเอง
76% รักเกมนี้
ภาษาไทย