การต่อสู้ในเกมกับซานตาคลอสในหลาย

You are here: บ้าน เกมต่อสู้ การต่อสู้ในเกมกับซานตาคลอสในหลาย

นี่คือเกมต่อสู้เพียงเล็กน้อยที่คุณเล่นเป็น Santa Claus, มนุษย์หิมะและเด็กซน ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้าย, Q, S, W และ X เพื่อที่จะตี ผู้เล่นที่ 2 ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อย้ายและนัดหยุดงาน
69% รักเกมนี้
ภาษาไทย