เล่นเกมส์ Bees

You are here: บ้าน เกมต่อสู้ เล่นเกมส์ Bees

กลุ่มที่ถูกติดตั้งที่อยู่ใกล้คุณ ปกป้องพื้นที่ของคุณโดยวางกลุ่มในบริเวณใกล้เคียง ใช้คลิกซ้ายของเมาส์ไปยังสถานที่ผึ​​้งควรจะโจมตี
76% รักเกมนี้
ภาษาไทย