การต่อสู้กับเมทริกซ์

You are here: บ้าน เกมต่อสู้ การต่อสู้กับเมทริกซ์

ทัศนียภาพที่ไม่คุณลักษณะรูปแบบเมทริกซ์ช้า แต่ผลกระทบของการต่อสู้ที่รวดเร็วและใกล้เรา เพียงเล็กน้อยยากที่แรกที่คุณจะประทับใจมากขึ้นหลังจากที่หนึ่งหรือสองต่อสู้ ความอดทนอดทน ...
เมื่อการต่อสู้เสร็จแล้วกดปุ่ม Esc หรือลบเคอร์เซอร์ของเมาส์บนหน้าจอของเกมที่จะเริ่มเกมใหม่

คีย์ :
Souris
: ใช้เมาส์เพื่อย้ายคนของคุณ
แถบพื้นที่และปุ่มลูกศร: 2 สำหรับผู้เล่นกดแถบพื้นที่เพื่อเปิดใช้งานและย้ายด้วยปุ่มลูกศร
61% รักเกมนี้
ภาษาไทย