ต่อสู้มวย

You are here: บ้าน เกมต่อสู้ ต่อสู้มวย

มีส่วนร่วมในการแข่งขันมวยนัดห่วงโซ่ที่จะนำฝ่ายตรงข้ามของคุณบนเสื่อ

การควบคุม
ปุ่มลูกศร: ย้ายนักมวย
คีย์ W, A, และ D: ให้ภาพ
คีย์ S: ภาพที่ถูกบล็อก
67% รักเกมนี้
ภาษาไทย