หลายเกม Fighter ถนน

You are here: บ้าน เกมต่อสู้ หลายเกม Fighter ถนน

นี่เป็นเกมสไตล์ Street Fighter ต่อสู้คือ ขึ้นอยู่กับศิลปะการต่อสู้เอเชียเลือกจาก 32 ตัวอักษรใช้ได้หนึ่งที่คุณปีนขึ้นยอดเขา ใช้QSDZและการย้ายTYการนัดหยุดงาน
84% รักเกมนี้
ภาษาไทย