เกมเล่นหลายคนจากการต่อสู้

You are here: บ้าน เกมต่อสู้ เกมเล่นหลายคนจากการต่อสู้

4 ผู้เล่นสามารถเล่นพร้อมกันในเกมต่อสู้นี้ดีมาก หลายโหมดที่มีอยู่ ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้าย Q เพื่อปกป้องตัวเองและ SD การนัดหยุดงาน
86% รักเกมนี้
ภาษาไทย