การต่อสู้ในหลายเกมเดอะเมทริกซ์

You are here: บ้าน เกมต่อสู้ การต่อสู้ในหลายเกมเดอะเมทริกซ์

นี่คือเกมที่ให้บริการ duels ด้วยมือเปล่าของเขาที่คุณสามารถชะลอเวลา ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายลูกศรชี้ลงไปกดปุ่มเครื่องหมายจุลภาค","จะชะลอตัวลงเวลาที่แถบพื้นที่ + เครื่องหมายจุลภาคที่จะชะลอตัวลงอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป
81% รักเกมนี้
ภาษาไทย