เล่นมวย

You are here: บ้าน เกมต่อสู้ เล่นมวย

นี่เป็นเกมต่อสู้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของมวยไทยคือ ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้าย, W เพื่อปกป้องคุณเพื่อให้ X เจาะและ C ที่จะให้เตะ
80% รักเกมนี้
ภาษาไทย