เล่นการปกป้องดาวเคราะห์ขนาดเล็ก

You are here: บ้าน การป้องกันเกม เล่นการปกป้องดาวเคราะห์ขนาดเล็ก

ป้องกันดาวเคราะห์น้อยของคุณกับศัตรูที่ไม่เหมาะสม การใช้งานเมาส์การย้ายและการถ่ายภาพ
40% รักเกมนี้
ภาษาไทย