ปกป้องปราสาทจากการโจมตีที่

You are here: บ้าน การป้องกันเกม ปกป้องปราสาทจากการโจมตีที่

โครงการโจมตีทุกคนที่พยายามที่จะป้อนปราสาทในท้องฟ้า ใช้คลิกซ้ายของเมาส์ที่จะจับผู้ชายเล็ก ๆ น้อย ๆ
70% รักเกมนี้
ภาษาไทย