วัตถุที่มีการตีค้างคาว

You are here: บ้าน การป้องกันเกม วัตถุที่มีการตีค้างคาว

ห่างไกลในจังหวัดต้อน KX - 700X ของกาแลกซีที่เลี้ยงแกะปกป้อง Maro กับกาแลคซีของเสียที่ลดลงในที่ดินของเขา ช่วยเหลือคนเลี้ยงแกะโดยการทำลายวัตถุทั้งหมดและเคลื่อนย้ายสัตว์เล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเป็นอาหาร การใช้งานเมาส์เพื่อย้ายไปเลี้ยงแกะและสัตว์เล็ก ๆ น้อย ๆ และคลิกซ้ายในการพิมพ์
70% รักเกมนี้
ภาษาไทย