วิลเลจต่อต้านไม่ได้

You are here: บ้าน การป้องกันเกม วิลเลจต่อต้านไม่ได้

หมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนโจมตีซ้ำโดย cavemen หมู่บ้านป้องกันโดยการป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่ erecting ข้างต้นที่บ้าน ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ลักษณะดังกล่าวว่าหินที่ตอบสนองและการฆ่า cavemen

คีย์ :
คลิกซ้าย
: กดหนึ่งครั้งค้างปุ่มในขณะที่การเลื่อนเมาส์แล้วให้ไป
54% รักเกมนี้
ภาษาไทย