เคาะ Barbarians

You are here: บ้าน การป้องกันเกม เคาะ Barbarians

ป่าเถื่อนที่ใกล้ en masse เพื่อช่วงชิงปราสาท เคาะพวกเขาที่จะหนังสติ๊กยิง!

คีย์ :
คลิกซ้าย
: เล็งและยิง
75% รักเกมนี้
ภาษาไทย